2

Phoj nrog fwj ntawm cov cawv txiv hmab dawb, Khoom cua turf

Playground in a park on the "Costa Verde" ("Green Coast") in Miraflores, Lima, Peru

Artificial Nyom Kev Ua Si Chaw Ua Si hauv Chaw Ua Si hauv Lima, Peru