Field hockey players in action at the Sultan Azlan Shah Cup tournament held in Ipoh, Malaysia between 5-13 May 2007.

Cov neeg ntaus pob hockey ua nyob rau hauv kev sib tw ntawm Sultan Azlan Shah khob kev sib tw tuav hauv Ipoh, Malaysia thaum 5-13 Tsib Hlis 2007.

Belgrade, Serbia November 17, 2016

Belgrade, Serbia Kaum Ib Hlis 17, 2016

France, Yvelines, a sports ground in Les Mureaux

Fabkis, Yvelines, qhov chaw ua si hauv Les Mureaux

4

Khoom cuav tso nyom ntsuab kev sib tw cov nyom