Green grass lawn beside a lake, palm and greenery trees on background under cloudy sky in garden of public park

dag nyom lowes nyom av tiaj nraum qaum tsev

Green grass lawn beside a lake, palm and greenery trees on background under cloudy sky in garden of public park

tso dag dag nyom dag dag av av dag nyom turf

Green grass lawn beside a lake, palm and greenery trees on background under cloudy sky in garden of public park

Cov nyom ntsuab ntawm ib lub pas dej, xibtes thiab cov ntoo ntsuab nyob rau tom qab hauv huab hauv huab hauv vaj ua si ntawm pej xeem cov tiaj ua si